Skip to main content
JAKESS
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Unit Integriti

 • Pengenalan

  Unit Integriti JAKESS telah ditubuhkan berkuatkuasa 19 Januari 2015 berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/2013 bertajuk Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam.Arahan pelaksanaan keputusan kerajaan ini juga telah dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kanan, Jabatan Perdana Menteri di dalam surat rujukan JPM(S)500-3/1/12 Jld.2(122) bertarikh 9 Oktober 2013. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Selangor kali ke 2/2013 pada 21 Ogos 2013 memutuskan untuk menubuhkan Unit Integriti Pejabat SUK Selangor dan berkuatkuasa pada 1 Sept 2013. Awal tahun 2015, Unit Integriti diperluaskan kepada seluruh Agensi Awam di bawah pentadbiran SUK Negeri Selangor termasuklah JAKESS.

  Penubuhan Unit Integriti JAKESS adalah berdasarkan Model C iaitu Jabatan yang berisiko rendah. Penarafan risiko ini dilakukan oleh Suruhajaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) setiap tiga tahun atau mengikut keperluan.

 • Fungsi Unit

  Penubuhan Unit Integriti ini merupakan usaha kawalan dalaman oleh agensi untuk menguruskan integriti dalam organisasi. Unit ini bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras seperti berikut:

  1. Tadbir Urus; Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan;
  2. Pengukuhan Integriti; Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi;
  3. Pengesanan dan Pengesahan; Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil; dan Melaporkan salahlaku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;
  4. Pengurusan Aduan; Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan dan maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;
  5. Pematuhan: Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan
  6. Tatatertib: Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.
 • Carta Organisasi