Skip to main content
JAKESS
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) - JAKESS

AKRAB adalah nama yang diberikan kepada Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam atau lebih dikenali sebagai pembimbing rakan sekerja. Akrab mula diperkenalkan melalui satu pekeliling yang telah dikeluarkan oleh JPA melalui pekeliling bil:18/2005. Sejak dari tahun 2005 beberapa agensi kerajaan serta badan berkanun telah menubuhkan unit AKRAB di organisasi masing-masing, tidak terkecuali di JAKESS sendiri. Bagi JAKESS, AKRAB mula diperkenalkan pada 2007 selepas seramai 21 orang pegawai JAKESS ditauliahkan oleh pihak JPA. Mereka yang layak dilantik sebagai ahli AKRAB hendaklah mengikuti Program Peningkatan Kemahiran Asas Kaunseling yang ditetapkan oleh pihak JPA.

             Sejak AKRAB diperkenalkan di JAKESS beberapa aktiviti telah dilaksanakan, antaranya mengadakan lawatan dan mengadakan sesi bimbingan samada secara individu mahupun kelompak. Pada peringkat awal hanya kakitangan yang dirujuk pihak pengurusan sumber manusia sahaja yang diberi keutamaan. Manakala bagi ahli AKRAB sendiri kursus pasca AKRAB juga telah dianjurkan dan dihadiri samada di peringkat JAKESS atau peringkat SUK Negeri.

A.K.R.A.B.

merupakan akronim kepada perkataan berikut yang menjadi teras nilai yang perlu ada kepada setiap seorang rakan pembimbing :

A : Amanah

K : Komitmen

R : Rasional

A : Akhlak

B : Bestari

OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri.

VISI

Menjadikan AKRAB Penggerak Pembangunan Modal Insan Dalam Pengurusan Sumber Manusia.

MISI
 • Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi;
 • Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan;
 • Berperanan sebagai perantaraan antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah; dan
 • Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB.
FUNGSI
 1. Membantu mengembang dan mengukuhkan budaya kerja cemerlang;
 2. Mengukuhkan nilai kendiri;
 3. Mewujudkan suasana dan persekitaran kerja harmoni;
 4. Mewujudkan perkongsian pengetahuan, maklumat dan masalah;
 5. Mewujudkan kaedah penyelesaian masalah secara dalaman;
 6. Mewujudkan kesepakatan di kalangan rakan sejawat; dan
 7. Mewujudkan kelompok sokongan kepada pegawai yang memerlukan bantuan
MOTTO

“ Berkhidmat Membimbing ”.

PENCAPAIAN AKRAB JAKESS

 • BIL AKTIVITI AGENSI
  1 Anugerah APPC Tempat Pertama Peringkat Negeri Selangor
 • BIL AKTIVITI AGENSI
  1 Pentauliahan Ahli AKRAB Peringkat Negeri Selangor
  2 Pentauliahan Jurulatih Utama Pementoran Peringkat Negeri Selangor
  3 Lawatan Penanda Aras AKRAB PERDA, Pulau Pinang
  4 Anugerah Tokoh AKRAB (Puan Siti Rashidah binti Sarkom) Peringkat Jabatan
 • BIL AKTIVITI AGENSI
  1 Lawatan Penanda Aras AKRAB JAIS
  2 Anugerah AKRAB Dinamik Peringkat Negeri Selangor
  3 Anugerah Penarafan Lima(5) Bintang Naziran Standard Kualiti Perkhidmatan Psikologi (SKPPsi) Peringkat Negeri Selangor
  4 Anugerah Tokoh AKRAB (Tuan Faizarul Nizam bin Azhari) Peringkat Jabatan
  5 Pentauliahan Ahli AKRAB Peringkat Negeri Selangor
  6 Lawatan Penanda Aras AKRAB Jabatan Mufti Selangor

AHLI AKRAB JAKESS

Salehan bin Haji Yatim

Mohd Hairuddin bin Ab Rahim

Muhammad Nazri bin Basrawi

Mohd Taufik Naim Bin Kamarudin

Abdul Hadi bin Umar

Mohamad Yuszairi bin Mohamad Zam Zam

Siti Rahmah binti Hussin

Norsalwa binti Abdullah Thani

Aminullah bin Bahrin

Marina Binti Abdul Rahman

Sri Kauthar binti Mohamad Banon

Salasiah binti Shamsuddin

Siti Aminah binti Hussin

Harun bin Hashim

Aris Fadhilah bin Ramli

Faizarul Nizam bin Azhari

Zahrudin bin Mohamed Jawawi

Mohd Soleh bin Bahari

Harif bin Naim

Norliana binti Zaimon

Siti Rashidah binti Sarkom

Norsafia binti Shariff

Nor Khisamuddin bin Md Nor

Mohd Anas bin Kadir

Nurizzati binti Roslan

CARTA ORGANISASI AKRAB JAKESS

PROGRAM / AKTIVITI AKRAB JAKESS

Bil AKTIVITI AKRAB TARIKH TEMPAT
1 Mesyuarat AKRAB Bil.1/2020 6.1.2020
3.7.2020
JAKESS
2 Mahabbah AKRAB Siri 3 (MRS Hulu Langat, K. Langat, Ampang, Gombak, Hulu Selangor, Sepang) 14.2.2020 JAKESS
3 Program Refresher Pementoran 3 - 4 Sep 2020 PDT Petaling
4 Ceramah Pengurusan Stress COVID-19 bersama Cgu Jinggo 5.11.2020 Aplikasi SKYPE
5 Sesi Bimbingan Kaunseling Jan-Dis JAKESS
Bil AKTIVITI PEMENTORAN TARIKH TEMPAT
1 Mesyuarat JK Pementoran Bil.1/2020 7.1.2020 JAKESS
2 Program TOT Pementoran JAKESS dan Watikah Mentor Menti 24.2.2020 Dewan Muktamar, JAKESS
3 Mesyuarat JK Pementoran Bil.2/2020 24.2.2020 Dewan Muktamar, JAKESS
4 Bengkel Modul Pementoran 21.8.2020 JAKESS
5 Program Outdoor Pementoran 17-18 Sep 2020 PUSAT INFO JAKESS
6 Bengkel Penutup Pementoran 18.9.2020 PUSAT INFO JAKESS