Skip to main content
JAKESS
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) - JAKESS

AKRAB adalah nama yang diberikan kepada Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam atau lebih dikenali sebagai pembimbing rakan sekerja. Akrab mula diperkenalkan melalui satu pekeliling yang telah dikeluarkan oleh JPA melalui pekeliling bil:18/2005. Sejak dari tahun 2005 beberapa agensi kerajaan serta badan berkanun telah menubuhkan unit AKRAB di organisasi masing-masing, tidak terkecuali di JAKESS sendiri. Bagi JAKESS, AKRAB mula diperkenalkan pada 2007 selepas seramai 21 orang pegawai JAKESS ditauliahkan oleh pihak JPA. Mereka yang layak dilantik sebagai ahli AKRAB hendaklah mengikuti Program Peningkatan Kemahiran Asas Kaunseling yang ditetapkan oleh pihak JPA.

             Sejak AKRAB diperkenalkan di JAKESS beberapa aktiviti telah dilaksanakan, antaranya mengadakan lawatan dan mengadakan sesi bimbingan samada secara individu mahupun kelompak. Pada peringkat awal hanya kakitangan yang dirujuk pihak pengurusan sumber manusia sahaja yang diberi keutamaan. Manakala bagi ahli AKRAB sendiri kursus pasca AKRAB juga telah dianjurkan dan dihadiri samada di peringkat JAKESS atau peringkat SUK Negeri.

A.K.R.A.B.

merupakan akronim kepada perkataan berikut yang menjadi teras nilai yang perlu ada kepada setiap seorang rakan pembimbing :

A : Amanah

K : Komitmen

R : Rasional

A : Akhlak

B : Bestari

PERANAN AKRAB

Peranan ahli AKRAB ialah untuk membantu mewujudkan pengurusan modal insan lebih humanistik. Antara peranan lain rakan sekerja ialah:

a. Berkongsi pengalaman dan ilmu pengetahuan

b. Memberi sokongan kepada perubahan

c. Menjadi agen transformasi perkhidmatan awam

d. Memberi motivasi untuk mengekalkan perubahan

e. Menjadi pembimbing kehidupan berkerjaya

f. Menggalakkan budaya kerja berpasukan

g. Menerapkan nilai-nilai kesukarelaan dan empati

PERKARA YANG BOLEH DILAKUKAN OLEH AHLI AKRAB

Peranan yang boleh dilakukan sebagai ahli AKRAB untuk membantu orang lain adalah seperti berikut:

i)  Pemudahcara dalam situasi terbuka dan empati;

ii) Terima rakan tanpa syarat;

iii) Membantu rakan melihat beberapa alternatif bagi membuat keputusan;

iv) Sokongan kepada rakan untuk mengambil langkah positif;

v)  Mematuhi kerahsiaan;

vi) Menyedari bukan semua masalah boleh diatasi;

vii) Berbincang masalah harian yang biasa;

viii) Merujuk kes-kes berat kepada pegawai psikologi; dan

  ix) Sayangi diri dan memahami batas diri dalam membantu rakan.

PERKARA YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH AHLI AKRAB

Ahli-ahli AKRAB perlulah mengamalkan tingkah laku baik yang boleh dicontohi dan sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi. Walau bagaimanapun disarankan ahli-ahli AKRAB tidak melakukan perkara-perkara seperti dibawah;

 1. Mendesak rakan tentang apa yang harus mereka  lakukan;
 2. Memberi keputusan dan memberikan jalan penyelesaian masalah tanpa melalui sesi bimbingan;
 3. Menceritakan keburukan rakan kepada orang lain;
 4. Berbincang dengan rakan yang mengalami masalah emosi yang mendalam; dan;
 5. Mengendalikan masalah yang terlalu rumit sehingga mengganggu ketenteraman jiwa.
OBJEKTIF

Menyediakan perkhidmatan membimbing bagi membantu rakan sekerja meningkatkan potensi dan kecemerlangan diri.

VISI

Menjadikan AKRAB Penggerak Pembangunan Modal Insan Dalam Pengurusan Sumber Manusia.

MISI
 • Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi;
 • Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan;
 • Berperanan sebagai perantaraan antara pegawai dengan kaunselor dalam membuat saringan kesesuaian masalah; dan
 • Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB.
FUNGSI
 1. Membantu mengembang dan mengukuhkan budaya kerja cemerlang;
 2. Mengukuhkan nilai kendiri;
 3. Mewujudkan suasana dan persekitaran kerja harmoni;
 4. Mewujudkan perkongsian pengetahuan, maklumat dan masalah;
 5. Mewujudkan kaedah penyelesaian masalah secara dalaman;
 6. Mewujudkan kesepakatan di kalangan rakan sejawat; dan
 7. Mewujudkan kelompok sokongan kepada pegawai yang memerlukan bantuan
MOTTO

“ Berkhidmat Membimbing ”.

FALSAFAH

Sebagai ahli AKRAB, anda perlu sentiasa menghayati falsafah AKRAB iaitu: “Bantu Diri Untuk Membantu Rakan Lain”. Dalam usaha membantu rakan, anda mendapat pengetahuan, kemahiran dan pengalaman untuk mempertingkatkan diri dari segi ilmu pengetahuan, tingkahlaku, perhubungan, kreativiti dan nilai diri.

PRINSIP

Bersedia dan rela membantu rakan yang memerlukan bantuan tanpa mengira agama, bangsa, kedudukan, perlakuan dan fizikal.

KONSEP AKRAB

Program AKRAB berkonsepkan rakan membantu rakan berteraskan asas kaunseling dan kemahiran membimbing dengan perkongsian input pengetahuan serta nilai-nilai murni yang ada pada diri ahli AKRAB. Konsep AKRAB membantu rakan diwujudkan bagi menyediakan medium perantaraan antara rakan sekerja dengan pihak pengurusan sesebuah jabatan. Selain itu membolehkan pegawai berkongsi idea, tempat meluahkan perasaan, memupuk semangat berpasukan dan mendapatkan bimbingan sokongan daripada ahli-ahli AKRAB.

AKRAB CARE

AKRAB Care sebagai satu sistem  support group kepada kelompok rakan sekerja yang telah menjalani program intervensi (pemulihan) modul PSYNOVA BMT - melalui Pekeliling Perkhidmatan Bil.7 Tahun 2015 Perlaksanaan Dasar Pemisah Exit Policy bagi pegawai yang berprestasi rendah dalam perkhidmatan awam.Tujuan perlaksanaan AKRAB CARE  adalah berasaskan pendekatan psikologi dan kaunseling sesuai dengan hasrat kerajaan untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan awam secara komprehensif. Program ini juga merupakan sumbangan ahli-ahli AKRAB kepada dasar-dasar kerajaan.

PENCAPAIAN AKRAB JAKESS

 • BIL AKTIVITI AGENSI
  1 Anugerah APPC Tempat Pertama Peringkat Negeri Selangor
 • BIL AKTIVITI AGENSI
  1 Pentauliahan Ahli AKRAB Peringkat Negeri Selangor
  2 Pentauliahan Jurulatih Utama Pementoran Peringkat Negeri Selangor
  3 Lawatan Penanda Aras AKRAB PERDA, Pulau Pinang
  4 Anugerah Tokoh AKRAB (Puan Siti Rashidah binti Sarkom) Peringkat Jabatan
 • BIL AKTIVITI AGENSI
  1 Lawatan Penanda Aras AKRAB JAIS
  2 Anugerah AKRAB Dinamik Peringkat Negeri Selangor
  3 Anugerah Penarafan Lima(5) Bintang Naziran Standard Kualiti Perkhidmatan Psikologi (SKPPsi) Peringkat Negeri Selangor
  4 Anugerah Tokoh AKRAB (Tuan Faizarul Nizam bin Azhari) Peringkat Jabatan
  5 Pentauliahan Ahli AKRAB Peringkat Negeri Selangor
  6 Lawatan Penanda Aras AKRAB Jabatan Mufti Selangor

AHLI AKRAB JAKESS

BIL

NAMA AHLI

NO. AHLI

1.

YA Tuan Zulfikri bin Yasoa’

 

2.

YA Tn. Salehan bin Yatim

A 321107

3.

YA Tn. Dr. Zainal Abidin bin Kusmin

 

4.

Puan Nenney Shuhaidah binti Shamsuddin

A 131408117

5.

Tn. Mohd Hairuddin bin Ab Rahim

A 10116414

6.

Tn. Muhamad Nazri bin Basrawi

A 238706

7.

Tn. Muhammad Mujahid bin Ahmad

 

8.

Tn. Mohd Taufik Naim bin Kamarudin

A 16113622

9.

Tn. Abdul Hadi Bin Umar

A 131408717

10.

Tn. Mohamad Yuszairi B. Mohd Zam Zam

A 14104418

11.

Pn. Siti Rahmah Binti Hussin

A 9038613

12.

Pn. Norsalwa Binti Abdullah Thani

A 131408517

13.

Tn. Aminullah Bin Bahrin

A 131408617

14.

Pn. Marina Binti Abdul Rahman

A 131408417

15.

Pn. Sri Kauthar Binti Mohd Banon

A 321307

16.

Pn. Salasiah binti Shamsuddin P.J.K

A 321007

17.

Pn. Siti Aminah binti Hussain

A 131408917

18.

Tn. Hj Harun bin Hashim

A  320007

19.

Tn. Aris Fadhilah bin Ramli

A 6067010

20.

Tn. Faizarul Nizam bin Azhari

A10116014

21.

Tn. Mohd Soleh bin Bahari

A 131408817

22.

Tn. Harif bin Naim

A 16106522

23.

Pn. Norliana bintiZaimon

A 10116814

24.

Pn. Siti Rashidah binti Sarkom

A 10117914

25.

Pn. Norsafia binti Shariff P.J.K

A 10116914

26.

En. Norkhisamuddin bin Md Nor

A 8118612

27.

En. Mohd Anas bin Kadir

A 14104518

28.

Pn. Nurizzati binti Roslan

A 16110922

CARTA ORGANISASI AKRAB JAKESS

PROGRAM / AKTIVITI AKRAB JAKESS

BIL

AKTIVITI / PROGRAM AKRAB

TARIKH

TEMPAT

1.

Mesyuarat AKRAB  Bil.1/2023

9/1/2023

JAKESS

2.

Mesyuarat AKRAB  Bil.2/2023

16/10/2023

JAKESS

3.

Mesyuarat AKRAB  Bil.3/2023

17/11/2023

JAKESS

4.

Kursus Pemantapan Juruaudit EKSA

15/2/2023

Pusat INFO JAKESS

5.

Program CSR AKRAB

20/7/2023

SMK Kuala Langat, Banting

6.

Program Kembara AKRAB

26/10/2023

Sg.Miak Bentong, Pahang

BIL

AKTIVITI / PROGRAM PEMENTORAN

TARIKH

TEMPAT

1.

Mesyuarat JK Pementoran Bil.1/2023

9/1/2023

JAKESS

2.

Mesyuarat JK Pementoran Bil.2/2022

30/3/2023

JAKESS

3.

Program TOT Pementoran JAKESS

30/3/2023

JAKESS

4.

Program Luar & Penutup Pementoran

26-27/9/2023

Sri Damai Resort Kalumpang

PENGIKTIRAFAN AKRAB JAKESS

 
BIL AKTIVITI TAHUN AGENSI
1. Anugerah AKRAB Inovatif 2016 Peringkat Negeri Selangor
2.


Anugerah AKRAB Bistari
(Kategori Individu)

2016 Peringkat Negeri Selangor
3.


Anugerah Tokoh AKRAB
Tuan Saharuddin bin Selamat )

2016 Peringkat Jabatan
4.


Anugerah Tokoh AKRAB
Tuan Aris Fadhilah bin Ramli )

2017 Peringkat Jabatan
5. Lawatan Penanda Aras AKRAB 2018 JAIS
6. Anugerah AKRAB Dinamik 2018 Peringkat Negeri Selangor
7. Anugerah Penarafan Lima (5) Bintang Naziran Standard Kualiti Perkhidmatan Psikologi (SKPPsi) 2018 Peringkat Negeri Selangor
8.


Anugerah Tokoh AKRAB
Tuan Faizarul Nizam bin Azhari )

2018 Peringkat Jabatan
9. Pentauliahan Ahli AKRAB 2018 Peringkat Negeri Selangor
10. Lawatan Penanda Aras AKRAB 2018 Jab. Mufti Selangor
11. Pentauliahan Ahli AKRAB 2019 Peringkat Negeri Selangor
12. Pentauliahan Jurulatih Utama Pementoran 2019 Peringkat Negeri Selangor
13. Lawatan Penanda Aras AKRAB 2019 PERDA, Pulau Pinang
14.


Anugerah Tokoh  AKRAB
Puan Siti Rashidah binti Sarkom )

2019 Peringkat Jabatan
15.


Anugerah Tokoh AKRAB
Puan Norliana binti Zaimon )

2020 Peringkat Jabatan
16.


Anugerah Tokoh AKRAB
Tn. Muhamad Yuszairi bin Mohd Zam Zam )

2021 Peringkat Jabatan
17. Lawatan Penanda Aras AKRAB 2022 JKSN Negeri Sembilan
18. Pentauliahan Ahli AKRAB 2022 Peringkat Negeri Selangor
19. Lawatan Penanda Aras AKRAB 2022 PKNS
20.


Anugerah Tokoh AKRAB
Tn. Mohd Nizar bin Mohtar )

2022 Peringkat Jabatan
21.


Anugerah AKRAB Individu Proaktif
( Puan Norliana binti Zaimon )

2023 Peringkat Kebangsaan

REKOD SESI BIMBINGAN

REKOD SESI BIMBINGAN OLEH AKRAB JAKESS

BIL.

PERKARA

TAHUN

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Sukarela

1

2

3

1

2

1

2.

Yang Dirujuk (YDR)

3

5

1

1

0

3

3.

Berkelompok

68

100

43

12

27

LAPORAN UNIT AKRAB JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH SELANGOR TAHUN 2023

AKTIVITI / PROGRAM AKRAB TAHUN 2023

BIL

AKTIVITI / PROGRAM AKRAB

TARIKH

TEMPAT

1.

Mesyuarat AKRAB  Bil.1/2023

9/1/2023

JAKESS

2.

Mesyuarat AKRAB  Bil.2/2023

16/10/2023

JAKESS

3.

Mesyuarat AKRAB  Bil.3/2023

17/11/2023

JAKESS

4.

Kursus Pemantapan Juruaudit EKSA

15/2/2023

Pusat INFO JAKESS

5.

Program CSR AKRAB

20/7/2023

SMK Kuala Langat, Banting

6.

Program Kembara AKRAB

26/10/2023

Sg.Miak Bentong, Pahang

AKTIVITI / PROGRAM PEMENTORAN JAKESS TAHUN 2023

BIL

AKTIVITI / PROGRAM PEMENTORAN

TARIKH

TEMPAT

1.

Mesyuarat JK Pementoran Bil.1/2023

9/1/2023

JAKESS

2.

Mesyuarat JK Pementoran Bil.2/2022

30/3/2023

JAKESS

3.

Program TOT Pementoran JAKESS

30/3/2023

JAKESS

4.

Program Luar & Penutup Pementoran

26-27/9/2023

Sri Damai Resort Kalumpang