Skip to main content
JAKESS
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

Majlis Bersama Jabatan (MBJ)

Majlis Bersama Jabatan (MBJ) ialah sebuah medium dua hala, di mana Pihak Pekerja diberi saluran untuk berkomunikasi dengan Pihak Pengurusan dalam menyuarakan pendapat, pandangan serta menyumbang idea-idea yang bernas demi kepentingan dan kebaikan organisasi.

Penubuhan

Semua agensi Kerajaan yang mengendalikan secara langsung urusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan hal ehwal kewangan serta mempunyai kuasa untuk menimbang dan membuat keputusan ke atas perkara-perkara tersebut adalah dikehendaki menubuhkan MBJ.

Skop, Bidang dan Fungsi

Skop, bidang dan fungsi MBJ lebih menitikberatkan kepada kepentingan pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi. Di samping bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pekerja, ia juga boleh dijadikan sebagai satu forum perbincangan di antara pihak pengurusan dan pekerja. MBJ yang aktif secara tidak langsung akan dapat menyemai semangat bekerja di kalangan pekerja untuk berkhidmat dengan lebih dedikasi dan produktif.

Perkara Yang Boleh Dibincangkan

Perkara yang boleh dibincang adalah meliputi semua perkara yang berkaitan dengan keadaan bekerja kecuali yang menyentuh dasar kerajaan atau hal-hal peribadi. Walau bagaimanapun, isu berkaitan dasar boleh dibincangkan dengan tujuan menerangkan pelaksanaanya sahaja.

Antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan di dalam forum meliputi isu elaun dan kemudahan, kewangan, perkhidmatan, skim perkhidmatan dan perjawatan, kebajikan, pentadbiran dan hal-hal lain.

Faedah

Di antara faedah yang boleh didapati daripada mesyuarat MBJ ialah dapat mewujudkan hubungan dan sikap yang positif antara pihak pengurusan dan pihak pekerja, kepuasan hati, peningkatan daya pengeluaran, peningkatan kualiti kerja, penjimatan kos, kemajuan pekerja, sikap hormat menghormati, penyelesaian masalah, kesetiaan kepada organisasi, dan perpaduan.

AHLI MBJ

Wakil Pengurusan

 • YAA Tuan Mohammad Adib bin Husain - Pengerusi
 • Puan Nenney Shuhaidah binti Shamsuddin
 • Encik Ahmad Zuhair bin A. Mubin
 • Ts Muhammad Ariff bin Mustapha
 • Puan Noor Lidyawati binti Salehhudin - Setiausaha
 • Puan Norhayati binti Salehin
 • Puan Nor Rodiah binti Mohd Ali
 • Puan Nur Syamimi binti Jamil

Wakil Pekerja

 • YA Tuan Dr. Zainal Abidin bin Kusmin
  (Skim Perkhidmatan Pegawai Syariah (Gred LS 52 / LS48))
 • Tuan Mohd Nazrin bin Mohd Ali
  (Skim Perkhidmatan Pegawai Syariah (Gred LS 44))
 • Tuan Mohd Fakhrurrazi bin Mahammad
  (Skim Perkhidmatan Pegawai Syariah (Gred LS 41))
 • Puan Nurnazliya binti Zakaria
  (Skim Perkhidmatan Penolong Pendaftar Syariah (Gred LS38/ LS32/ LS29))
 • Encik Muhammad Akhim bin Atiron
  (Skim Perkhidmatan Gred N/FA/J 29/32/36/38/40)
 • Puan Faizahtulazian binti Kamaruddin
  (Skim Perkhidmatan/Pembantu Tadbir
  (P/O) Gred N26, Pembantu Tadbir (W) Gred W22/ Pembantu Tadbir (P/O) Gred N22)
 • Encik Noor Azizan bin Nordin
  (Skim Perkhidmatan Pembantu Syariah Gred LS 22/LS19)
 • Puan Siti Hajar binti Roslan
  (Skim Perkhidmatan Pembantu Setiausaha Pejabat/Setiausaha Pejabat (Gred N19/N28/N29))
 • Puan Hafizah binti Md Aris
  (Skim Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19)
 • Encik Amirulazim bin Azman
  (Skim Perkhidmatan Jurubahasa Gred L19/Pembantu Perpustakaan Gred S19 /Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N19/ Juruteknik Gred J19/FT19)
 • Puan Nurul Hana binti Mohd Arif
  (Skim Perkhidmatan Gred N19)
 • Encik Zulkifli bin Mohammed Timiati
  (Skim Perkhidmatan Pemandu Gred H11)
 • Encik Muhamad Arashy bin Mohd Azim
  (Skim Perkhidmatan Penghantar Notis Gred N14/Gred N11)
 • Encik Adi Zulkamal bin Mohamed Ali
  (Skim Perkhidmatan Pembantu Operasi Gred N11)