Skip to main content
JAKESS
Soalan Lazim
Hubungi Kami
Aduan dan Maklum Balas
Peta Laman

EKSA

Ekosistem Kondusif Sektor Awam

Latarbelakang

Pada tahun 2010, kerajaan telah memperkenalkan Program Amalan 5S di sektor awam bagi mewujudkan suasana kerja yang barkualiti dan sistematik di sesebuah organisasi. Selaras dengan itu, untuk menyokong pelaksanaan program tersebut, Panduan Amalan 5S Sektor Awam dikeluarkan oleh kerajaan pada 19 Mei 2010 sebagai rujukan agensi di sektor awam untuk meningkatkan kualiti dan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan khususnya kepada kumpulan

Bagi memantapkan pelaksanaan EKSA dalam sektor awam, Panduan Pelaksanaan EKSA telah diterbitkan pada tahun 2015 sebagal panduan kepada agensi sektor awam dalam mewujudkan mekanisme pelaksanaan merangkumi tadbir urus, komponen penilaian, pemarkahan dan pensijilan. Panduan Pelaksanaan EKSA boleh dimuat turun melalui portal MAMPU (www.mampu.gov.my).

Seiring dengan peredaran semasa, Program Amalan 5S telah dijenamakan semula dan ditambah baik pada tahun 2014 dan dikenali sebagai EKSA. Program EKSA ini memberi penekanan kepada aspek persekitaran tempat kerja yang kondusif yang boleh menyumbang kepada peningkatan kecekapan penyampaian perkhidmatan dan produktiviti. Sebanyak lima elemen baharu diperkenalkan melalui pelaksanaan EKSA iaitu imej korporat, kreativiti dan inovasi, amalan hijau, persekitaran kondusif dan produktif serta variasi agensi.

Mesyuarat Jawatankuasa Pemodenan dan MyDIGITAL Kluster Kerajaan Bilangan 2 Tahun 2022 pada 5 Julai 2022 telah bersetuju dengan cadangan MAMPU untuk menyediakan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA): Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA): Garis Panduan Mekanisme Pelaksanaan EKSA dan EKSA Kendin.

PENERANGAN LOGO

Logo Berbentuk Bulat

Melambangkan kesepakatan warga JAKESS dalam melaksanakan EKSA

Warna Hijau 

Melambangkan persekitaran kerja yang tenang, damai dan ceria

Warna Merah

Melambangkan semangat waja warga jabatan dalam memupuk amalan EKSA dengan penuh komitmen dan semangat kerjasama.

Imej Daun

Melambangkan warga JAKESS mengamalkan konsep ‘go green’ dalam persekitaran ruang kerja dan dalam melaksanakan tugasan harian.

SLOGAN
“INOVATIF, CERIA, BERDAYA SAING”

INOVATIF

Amalan EKSA akan mengetengahkan idea-idea kreatif setiap kakitangan dalam membuat penambahbaikan terhadap prestasi kerja dan persekitaran tempat kerja dan jabatan

CERIA

Amalan EKSA akan mewujudkan sifat keceriaan kepada setiap kakitangan untuk menghasilkan kualiti kerja yang terbaik dalam memberikan perkhidmatan mesra kepada setiap pelanggan jabatan.

BERDAYA SAING

Amalan EKSA yang berkualiti akan melahirkan sifat berdaya saing yang sihat kepada kakitangan dalam mengekalkan amalan persekitaran ketahap yang lebih cemerlang.

DASAR

" MEMUPUK, MENGAMAL DAN MEMBUDAYAKAN SEMANGAT KERJA BERPASUKAN BAGI MEMBENTUK PERSEKITARAN KERJA YANG BERSIH DAN SELAMAT KE ARAH PERKHIDMATAN BERKUALITI SERTA MEMENUHI KEPUASAN PELANGGAN " 

OBJEKTIF

  1. MENGGALAKKAN AMALAN KERJA BERPASUKAN DAN SALING BEKERJASAMA
  2. MELALUI AKTIVITI KAIZEN (PENAMBAHBAIKAN).
  3. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN KERJA YANG BERSIH, KEMAS, SELAMAT DAN KONDUSIF.
  4. MEMASTIKAN PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN BERKUALITI.
  5. MENINGKATKAN TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN.

GARIS PANDUAN EKSA

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PENYELARAS EKSA JAKESS